Välkomstbrev och stadgar

Hej och välkommen till Bostadsrättsföreningen Mellangården!

Vi är glada att du valt att bosätta dig i vår trevliga bostadsrättsförening (BRF).

Stadgar Brf Mellangården

Ordningsregler Brf Mellangården

Policy för andrahandsuthyrning Brf Mellangården 

Medlem i bostadsrättsförening

BRF Mellangården bildades 1935 och består av 19 lägenheter. Som lägenhetsinnehavare och medlem i en bostadsrättsförening tillkommer både rättigheter och skyldigheter.

Du är delägare i en bostadsförening, vars ändamål är att upplåta bostäder för permanent boende. Föreningsmedlemmarna äger och ansvarar tillsammans för föreningens mark och fastighet. Föreningens styrelse ansvarar för driften av bostadsrättsföreningens verksamhet, för konditionsbesiktningar och planering av större underhållsarbeten av fastigheten. Medlemmarna bidrar med mindre underhållsarbeten t.ex. byten av trasiga lampor i trappuppgången, gräsklippning, ogräsrensning och bortforslande av hushållsavfall m.m.

Som medlem i BRF Mellangården ansvarar du för att din lägenhet är i gott skick invändigt

Det är din skyldighet som bostadsrättsmedlem att anmäla om du upptäcker en skada eller att något har gått sönder till styrelsen. Detta gäller såväl i din lägenhet som i hela fastigheten.

BRF Mellangårdens styrelse

Styrelsen ansvarar för att löpande göromål och underhållsarbeten blir utförda. Bostadsrättsföreningens styrelse, som utses varje år av medlemmarna på Årsstämma representerar föreningens medlemmar gentemot de externa kontakter som är nödvändiga för drift och underhåll av fastigheten

Bostadsrättsföreningens styrelse kan enligt stadgarna bestå av mellan 4-8 st ledamöter och ledamöterna väljs på ett år. Uppdraget bör cirkulera mellan medlemmarna i föreningen för att dela på arbetet. Vill du bli styrelseledamot och representera bostadsrättsföreningen och påverka vårt boende, meddela detta till styrelsen.

E-postadress till styrelsen är styrelsen@wallingatan14.se

Årsmöte

Föreningen har Årsmöte i perioden mars-april varje år. Under mötet fastställs årets resultat och medlemsomsättningar i styrelsen fastställs. På mötet kan också aktuell information förmedlas.
Inför mötet distribueras föreningens årsredovisning för att du som medlem ska kunna få insyn i det gångna årets verksamhet. Årsmötet följer en strikt agenda.
Frågor och motioner som önskas tas upp på årsmötet ska inkomma till styrelsen senast två veckor innan mötet. Eventuella fullmakter ska tecknas och lämnas till styrelsen vid frånvaro.

Enligt §31 i stadgarna Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningen eller genom postbefordran eller elektroniskt (sms eller email) Tiden är tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före mötet. Det förutsätts att du som medlem tar ansvar och får insyn i driften av fastigheten genom att delta och tillsammans rösta fram gemensamma beslut på Årsmötet. (Du är en av bara nitton röster) 

Månadsavgiften

Månadsavgiften inbetalas via autogiro. Giroblanketter finns som alternativ. Om månadsavgiften betalas för sent, tillkommer en förseningsavgift.

Försäkring

Enligt § 29 i föreningens stadgar ska varje bostadsrättsinnehavare teckna och vidmakthålla hemförsäkring och tilläggsförsäkring för sin bostadsrätt. En tilläggsförsäkring är tecknad av föreningen.  

Trädgårds- och fastighetsskötsel

I Bostadsrättsföreningen Mellangården finns ingen vicevärd, vaktmästare eller gårdskarl. I föreningen gör medlemmarna själva vissa arbeten som t.ex trädgårdsskötsel.

Vi äter också en enklare lunch tillsammans, som bekostas av föreningen. Dessa tillfällen brukar vara gyllene möjlighet att lära känna dina grannar. Tidpunkten för Trädgårdsdagar anslås på anslagstavlor i trappuppgångarna ca 3 veckor innan och du anmäler dig direkt på kallelsen (anslaget). Den skickas även elektroniskt. Minst en representant från varje bostadsrätt ska närvara.

Vid ev. förhinder erhåller lägenhetsinnehavaren en motsvarande uppgift/göromål att utföra på egen hand inom en viss tid från trädgårdsdagen.

Nycklar

I föreningen har vi ett låssystem där samma nyckel går till lägenheten och till allmänna utrymmen. Behöver du kopiera extranycklar ska du anmäla det till styrelsen.

Trädgårdsmöbler och grillar

Alla trädgårdsmöbler och grillar som finns i trädgården (eller i allmänna föreningsytor) kan du låna. Vill du boka trädgårdsmöbler och/eller en grill för en privat fest vid så anslå ett meddelande i båda trappuppgångarna (vem, hur många stolar och bord).
Om flera medlemmar bokar samma dag, så kan ni komma överens om hur möblerna kan fördelas.

För att möblerna inte ska bli onödigt smutsiga av fåglar och annat är det viktigt att ”fälla ned” stolarna mot bordet efter användning. Efter grillning är det ditt ansvar att grillen töms på aska när den svalnat och att grillgallret görs rent samt ställs undan under en balkong.

Flaggning

Flaggning är välkommet och kan utföras i privat regi vid t.ex. födelsedagar eller andra privata fester.

Flagga och vimpel förvaras i hyllan i mangelrummet. Har du aldrig flaggat förut instruerar vi dig gärna (blått överst). Är flaggan blöt vid halningen, torkas den först (torkrum) innan förvaring i hyllan.

Tvättstugan

Tvättstugan får brukas så ofta man vill. Det är dock inte tillåtet att boka ny tid innan den föregående tiden är utnyttjad. Tvättstugan ska vara bokad av vederbörande när den används. Du kan tvätta från 07.00 – 22.00 alla dagar inklusive söndagar. Skulle du behöva tvätta på en annan tid kan du prata med de medlemmar som bor ovanför tvättstugan. Tiderna är satta för att inte störa omgivningen.

I torkrummet finns en avfuktare som torkar tvätten på några timmar. Dörren ska vara stängd vid användning och öppen då den inte utnyttjas för att vädra rummet och undvika mögelskador.

Bokning sker via wallingatan14.bokamera.se

Bastun

Vi har också en bastu intill pannrummet som kan användas dygnet runt. Bokning sker genom att man antecknar sig på lista som hänger på dörren samt att man vänder skylten ”ledigt/upptaget” rätt. Glöm inte att vända tillbaka den efter bastubadet.

Tänk på hygienen. Se till att det ser fräscht ut när du lämnar rummet.

Basturummet används periodvis också som omklädningsrum och lunchrum för hantverkare som utför jobb i fastigheten.

Markis

Bostadsrättsföreningen äger markiserna men sköts av bostadsrättsinnehavaren. En markis beräknas ha en livslängd på cirka 10 till 15 år. För att öka livslängden på markisen finns det några saker att tänka på. Markiserna bör vara inrullade när de inte används eller vid kraftig vind. Du bör aldrig använda markisen som regnskydd. Låt markisen torka ordentligt innan den rullas in för att förhindra mögel och missfärgning.

Snickeriarbeten

Pannrummet kan användas för mindre snickeriarbeten. En hyvelbänk och diverse utrustning står till förfogande för oss medlemmar. Tänk på att inte utföra arbeten som avger väldigt starka lukter eller rök (speciellt ohälsosamma), då detta kommer sprida sig upp i trapphusen och in i lägenheterna på grund av självdraget i huset.

Uthyrning av lägenheten

Se separat skrivelse angående andrahandsuthyrning; ”Policy för andrahandsuthyrning.”

Kvarteret Fritjof

Mellangården är en av åtta ungefär lika stora boendeföreningar runt den vackra innergården i kvarteret Fritjof. Föreningarna i kvarteret är från vänster (medsols, på balkongen); BRF Fritjof (Tegnérg.20), BRF Hilding (Tegnérg.22), BRF Björn (Vindhemsg.13), BRF Sörgården (Vindhemsg.15), BRF Fritjofsgården (Ringg.16), BRF Centrum (Ringg.14) och BRF Parkgården (Ringg.12).

Till sist

Vi hoppas att du kommer att trivas i vår bostadsrättsförening!

Styrelsen
2021-04-28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *