Ordningsregler, kortversion

Ordningsreglerför boende i Brf Mellangården. 2023-02-21

För allas trivsel och trygghet finns ett antal ordningsregler som samtliga boende ska följa. Ägare som hyr ut lägenhet är ansvarig för att hyresgästen följer ordningsreglerna. På vår hemsida finns vissa ordningsregler närmare beskrivna.

Blomlådor. Av säkerhetsskäl ska blomlådor alltid hängas på insidan av balkongräcket. Undantag för lägenheter på nedre botten.

Brandvarnare. Varje lägenhetsinnehavare/boende ska ha minst en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Cyklar Rensning av cyklar sker regelbundet efter annonsering i trapphusen. Ska du inte använda din cykel på länge kan du också välja att ställa den i ditt förråd.

Fågelmatning För att minska fågelspill på t.ex balkonger och trädgårdsmöbler samt för att minska risken för skadedjur (möss, råttor och duvor t.ex) är det inte tillåtet att mata fåglar vare sig på balkonger eller i trädgården.

Grillning Föreningen äger ett par grillar som man får användas i trädgården. Grillning på balkongen är inte tillåtet. Efter grillning är man ansvarig för att rengöra galler och grill.

Hemförsäkring. Hemförsäkring är något som vi förutsätter att du har. Bostadsrättstillägg har Brf Mellangården tecknat för alla medlemmar.

Hushållssopor Föreningen är ansluten till utökad källsortering. Viss sortering, t.ex batterier och lampor kan förvaras på avsett plats i källaren fram till trädgårdsdagen, men avfall som inte lämpar sig för förvaring i fastigheten, t.ex miljöavfall och stora grovsopor lämnas direkt på miljöstation. (Utförlig information finns på hemsidan wallingatan14.se)

Renovering/ombyggnad Innan renovering eller ombyggnad i lägenheten påbörjas ska styrelsen kontaktas. Vissa ändringar kan krävas styrelsens godkännande.

Rökning Det är förbjudet att röka i gemensamma utrymmen dvs på vind, trapphus och källare. Vid rökning på balkong eller i trädgården får inga fimpar lämnas på marken.

Trapphuset och källare Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara lösa föremål eller möbler i trapphuset. Detsamma gäller vinds- och källargångar annat än tillfälligt. Vid eventuell förvaring ska du märka dina saker med namn och datum. Källardörrarna måste vara stängda av brandsäkerhetsskäl enligt räddningstjänsten.

Tvättstugan Städa alltid tvättstugan när du är klar. Instruktion finns i tvättstugan. Tomma tvättmedelsförpackningar sorteras som förpackning, dvs de får inte slängas i papperskorgen.

Underhållsåtgärder Boende/Lägenhetsinnehavare är skyldiga att bereda tillträde till lägenheten för åtgärd/inspektion av styrelserepresentant/entreprenör som ska utföra underhållsåtgärder beslutade av styrelsen. Styrelsen kommer i förekommande fall att avisera om detta.

Vatten/el Om du som medlem behöver stänga av vatten eller el som berör fler lägenheter än din egen ska det alltid anmälas i förväg till styrelsen.

Värme Temperaturen i lägenheterna ska inte överstiga 22 grader Celsius. Om du misstänker att du har luft i elementen ska styrelsen kontaktas.