Medlemmar i BRF Mellangården kallas till extra föreningsstämma om säkerhetsdörrar

Tid:                      26 november klockan 19.00

Plats:                  Mangelrummet

 

Styrelsen har fattat beslut att ersätta befintliga ytterdörrar till lägenheterna med säkerhetsdörrar. Därför kallar vi nu till ett extra föreningsmöte för att fatta beslut om finansieringen och dörrarnas utseende. Kan du inte själv delta kan du ge fullmakt till en inneboende eller granne att rösta för din räkning.

 

1. Finansiering.

Styrelsens förslag är att lägenhetsinnehavaren och föreningen delar på kostnaden och betalar hälften var. Detta för att så långt det är möjligt kunna bibehålla nuvarande nivå på månadsavgifterna. Enligt nuvarande offert kommer varje lägenhetsdörr (dvs, ny dörr med utvändig platsmålning och förädlade foder) att kosta 14700 kronor(inkl moms).

 

2. Utseende på dörrarna.

För att behålla trapphusens 30-talskaraktär i så stor utsträckning som möjligt förordar styrelsen att dörrarna platsmålas för hand på utsidan (för att ge synliga penseldrag) och att dörrkarmarna utformas som karmprofilen ser ut idag (mot annars fabriksgjorda, helt släta). Däremot lämnar styrelsen förslag på utvändiga kulörer som du har möjlighet att kommentera på mötet. Trapphusväggarnas nuvarande kulörer kommer behållas. Insidan av dörren blir vit .
För att få en uppfattning om hur det kan komma att se ut bifogas några bilder från andra dörrar som firman installerat hos andra föreningar. Någon/några lägenhetsdörrar planerar vi att provmåla (prel. i vecka 47) med förslag på alternativa kulörer.

 

Varmt välkomna!

Grå dörr helformat Evys dörr Grå dörr närbild

Nycklar

Vår nyckelansvarige Hans Lööf flyttar från Wallingatan. Nyckelansvarig är nu Alexander Alsenholt i uppgång 14A (högst upp). Till honom vänder man sig om man behöver en extra nyckel till lägenheten förutsatt att det är nyckeln som tillhör vårt gemensamma nyckelsystem. De reservnycklar till lägenheterna som Hans haft hand om kommer att lämnas tillbaka till respektive innehavare i samband med att nycklar till postboxen delas ut. Styrelsen har huvudnyckel, dvs den som går till lägenheten och som också används till källardörren och ev ytterdörren men inte extranycklar till övriga lås.

När nycklarna finns kommer information på hemsidan. De som bor i port 14A hämtar sina nycklar hos Alexander och de i 14B hos Kickan Wik. Nycklarna delas ut i slutet av denna vecka (v.51) och i mellandagarna mellan jul/nyår.

mvh/Styreslen

Postboxar

Styrelsen har under året arbetat med att ta fram offerter på företagsboxar.

Vi har nu fattat beslut att skaffa sådana. De kommer att monteras under nästa vecka och kommer att tas i bruk 1:a (i praktiken 2:a eller 3:e) januari.

Det är alltså postboxar som ska sitta i trapphuset längst ner. Brevinkasten kommer inte att användas för vanlig post när boxarna är monterade. Däremot kommer morgontidningarna att delas ut.

Nycklar till boxarna kommer att delas ut och kvitteras separat. Information om detta kommer när vi löst det praktiska dvs vem som delar ut nycklarna.

Frågor runt detta kan ställas till någon i styreslen (t.ex genom att svara på det här mailet)

mvh/Styrelsen gm Kickan Wik