Medlemmar i BRF Mellangården kallas till extra föreningsstämma om säkerhetsdörrar

Tid:                      26 november klockan 19.00

Plats:                  Mangelrummet

 

Styrelsen har fattat beslut att ersätta befintliga ytterdörrar till lägenheterna med säkerhetsdörrar. Därför kallar vi nu till ett extra föreningsmöte för att fatta beslut om finansieringen och dörrarnas utseende. Kan du inte själv delta kan du ge fullmakt till en inneboende eller granne att rösta för din räkning.

 

1. Finansiering.

Styrelsens förslag är att lägenhetsinnehavaren och föreningen delar på kostnaden och betalar hälften var. Detta för att så långt det är möjligt kunna bibehålla nuvarande nivå på månadsavgifterna. Enligt nuvarande offert kommer varje lägenhetsdörr (dvs, ny dörr med utvändig platsmålning och förädlade foder) att kosta 14700 kronor(inkl moms).

 

2. Utseende på dörrarna.

För att behålla trapphusens 30-talskaraktär i så stor utsträckning som möjligt förordar styrelsen att dörrarna platsmålas för hand på utsidan (för att ge synliga penseldrag) och att dörrkarmarna utformas som karmprofilen ser ut idag (mot annars fabriksgjorda, helt släta). Däremot lämnar styrelsen förslag på utvändiga kulörer som du har möjlighet att kommentera på mötet. Trapphusväggarnas nuvarande kulörer kommer behållas. Insidan av dörren blir vit .
För att få en uppfattning om hur det kan komma att se ut bifogas några bilder från andra dörrar som firman installerat hos andra föreningar. Någon/några lägenhetsdörrar planerar vi att provmåla (prel. i vecka 47) med förslag på alternativa kulörer.

 

Varmt välkomna!

Grå dörr helformat Evys dörr Grå dörr närbild