3 reaktioner till “Samrådshandling”

  1. Gillar inte förslaget. största problemet är kommande parkeringsproblem (redan mycket besvärligt). Släpper man på skyddet för bollplan och bråkis kommer snart hela bollplanen att vara bebyggd och parkmarken som idag är skyddad att försvinna helt.
    Transformatorstationen framför vårt hus i allrahögsta grad olyckligt!!
    Det måste gå att renovera nuvarande skola som faktiskt är beräknad för 500 elever.

    1. Håller med Kickan. Läste i förslaget att den parkering på Wallingatan som kommer att vara kvar(på motsatta sidan och tillsammans med avlämningsparkering till skolan) ska vara boendeparkering. Bra eller dåligt?

  2. Jag är liksom Susanne positivt överraskad och tycker att ombyggnaden ser bra ut. Jag var orolig över att bollplanen skulle försvinna och att ”vidden” ut mot skolområdet skulle försvinna men den nya skolbyggnaden ser ut att smälta in fint i kvarterets övriga bebyggelse och den lägre glasbyggnaden är också lägre än de övriga byggnaderna. Som Susanne tror jag det är orealistiskt att helt sätta sig emot någon form av förändring. Viktigt att bevara björkarna mot Wallingatan!!

    Jag instämmer angående parkering och funderar på hur stor transformatorstationen kommer att vara…? Det är svårt att uppskatta hur störande den kan bli. Kanske kan den skymmas av någon björk?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *