Styrelsen

Johan Löfdahl, ordförande
Tel: 0730-389502

Helena Brolin
Tel: 0704-186200

Christina Wik
Tel: 0705-671943

Mårten Vinterbäck
Tel: 070-5387943

Tommy Sjöberg 
Tel: 070-6941822